Symptoombestrijding
Medicijnen
Therapie
HyperVen
BEHANDELING

Welke vormen van therapie zijn er?

Regelmatig krijgen patiŽnten advies bij aanvallen in een plastic zak te ademen om het overmatig verlies van CO2 tegen te gaan. Slechts zelden lukt het een confuse, panische en benauwde patiŽnt efficiŽnt van zo'n zakje gebruik te maken. Meestal ervaren zij dit middel als erger dan de kwaal.

Psychiatrische of psychologische hulp is raadzaam voor de behandeling van angsten, met name gericht op herstel van het zelfvertrouwen. Angsten zijn vaak meer gevolg van hyperventilatie dan oorzaak. Ze doen zich in vele vormen voor: straatangst, claustrofobie, angst om te reizen, angst voor lichamelijk contact, hypochondrie, etc. Tegelijkertijd met de aanpak van de angst moet iets aan de ademhaling gedaan worden, anders blijft effect uit.

Adequate uitleg over hyperventilatie blijkt de eerste stap naar succesvolle behandeling. PatiŽnten moeten begrijpen wat hen mankeert en duidelijk krijgen wat oorzaak is en wat gevolg. De ernst van de aandoening moet onderkend worden, waardoor patiŽnten meer houvast krijgen en minder het gevoel hebben dat de aanvallen ze passief en machteloos overkomen.

Het heropvoeden van patiŽnten met betrekking tot hun verkeerde ademgewoonten is de volgende stap. Het frequente, diepe zuchten kan worden afgeleerd. Goede instructie en begeleiding door een fysiotherapeut die ervaring heeft met ademhalingstherapie kan de patiŽnt er toe brengen zijn hoge (thoracale) ademhaling los te laten ten gunste van een (abdominale) buikademhaling. In combinatie met ontspanningsoefeningen en houdingscorrectie worden hier redelijke resultaten geboekt.

De tot nu toe meest effectieve behandeling van het syndroom van de chronische hyperventilatie, is het ademcentrum in de hersenen te leren om een hogere zuurgraad in het bloed te accepteren. De door Drs. B. Snitslaar hiervoor ontwikkelde therapie stelt mensen in staat om thuis zelf systematisch de benodigde oefeningen te doen. Binnen enkele maanden kunnen zij zichzelf blijvend genezen. De therapie kan worden aangeleerd en uitgevoerd met het computerprogramma HyperVen.

omhoog
HOME