[email protected]

Welke vormen van therapie zijn er?

Regelmatig krijgen patiënten advies bij aanvallen in een plastic of papieren zak te ademen, om het overmatig verlies van CO2 tegen te gaan. Slechts zelden lukt het een confuse, panische en benauwde patiënt efficiënt van zo’n zakje gebruik te maken. Meestal ervaren zij dit middel als erger dan de kwaal.

Psychiatrische of psychologische hulp

Psychiatrische of psychologische hulp is raadzaam voor de behandeling van angsten, met name gericht op herstel van het zelfvertrouwen. Angsten zijn vaak meer gevolg van hyperventilatie dan oorzaak. Ze doen zich in vele vormen voor: straatangst, claustrofobie, angst om te reizen, angst voor lichamelijk contact, hypochondrie, etc. Tegelijkertijd met de aanpak van de angst moet iets aan de ademhaling gedaan worden, anders blijft effect uit.

Begrijpen wat hyperventilatie is en hoe het komt is de eerste stap naar genezing!

Adequate uitleg omtrent de in het spel zijnde fenomenen is gebleken van groot belang te zijn De ernst van de aandoening mag hierbij nimmer worden gebagatelliseerd. Door de uitleg verschaft men de patiënt in zekere zin houvast. Hij of zij begrijpt iets meer van oorzaak en gevolg relaties. Hierdoor vermindert het gevoel van als zou een en ander de passieve en machteloze patient overkomen.

De manier van ademhalen verbeteren

Het heropvoeden van patiënten met betrekking tot hun verkeerde ademgewoonten is de volgende stap. Het frequente, diepe zuchten kan worden afgeleerd. Goede instructie en begeleiding door een fysiotherapeut die ervaring heeft met ademhalingstherapie kan de patiënt er toe brengen zijn hoge (thoracale) ademhaling los te laten ten gunste van een (abdominale) buikademhaling. In combinatie met ontspanningsoefeningen en houdingscorrectie worden hier redelijke resultaten geboekt.

Het ademhalingscentrum in de hersenen heropvoeden

De tot nu toe meest effectieve behandeling van het syndroom van de chronische hyperventilatie, is het ademcentrum in de hersenen te leren om een hogere zuurgraad in het bloed te accepteren. De door Drs. B. Snitslaar hiervoor ontwikkelde therapie stelt mensen in staat om thuis zelf systematisch de benodigde oefeningen te doen. Binnen enkele maanden kunnen zij zichzelf blijvend genezen. De therapie kan worden aangeleerd en uitgevoerd met het computerprogramma HyperVen.

Lees meer over de behandeling met HyperVen

Benieuwd hoe HyperVen u kan helpen?

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies waaronder een Google-Analytics tracking cookie voor statische doeleinden.
Klik hier voor meer informatie