[email protected]

Veel gestelde vragen over de HyperVen therapie

Eén van de meest gestelde vragen over de HyperVen therapie is of het inhouden van de adem gevaarlijk is. In een aantal boeken die over hyperventilatie gaan, wordt dit namelijk zo gesteld. Daarom stelden wij deze vraag aan drie onafhankelijke medische panels. Hieronder kunt u de antwoorden van die panels lezen. De vragen die wij stelden waren:

 1. Is het inderdaad gevaarlijk om de adem (zo lang mogelijk) in te houden?
 2. Is dit voor mensen die hyperventileren gevaarlijker dan voor mensen die niet hyperventileren?
 3. Zijn er aandoeningen waarbij het inhouden van de adem een extra risico met zich meebrengt?

vraagdedokter.nl

De antwoorden van www.vraagdedokter.nl:

 1. Het inhouden van de adem is op zich niet gevaarlijk, maar voor het beheersen van een hyperventilatie aanval is die erg zinnig. Probeer eens zelf zo lang mogelijk uw adem in te houden: als reactie haalt u nadien een aantal malen diep adem. Dan is het effect van de ademstop weer verdwenen. Een eenvoudige truc is bij de uitademing de adem in meer etappes uit te blazen, met twee tellen pauze tussen iedere keer.
 2. Neen.
 3. Ja, met name mensen met hartproblemen (maar dan moeten er wel acute momenten in zijn).

dokter.nl

De antwoorden van www.dokter.nl:

 1. Onder bepaalde omstandigheden kan het gevaarlijk zijn de adem lang in te houden. Hierbij wordt namelijk de zuurstofspanning in het bloed verlaagd en het koolzuurdioxide in het bloed verhoogd. Hierdoor kan het zuur/base evenwicht veranderen en dit kan bij daartoe gepredisponeerde personen hartritmestoornissen geven. Over het algemeen zullen dit personen zijn die al ouder zijn en bekend zijn met een hartlijden, dus zeker niet de meest voorkomende groep van de mensen lijdend aan hyperventilatie.
 2. Het antwoord op vraag 1 is eigenlijk ook een antwoord op vraag 2. In principe is er geen verschil in gevaar voor hyperventilerende versus niet hyperventilerende mensen.
 3. Zie hier dus ook het antwoord bij vraag 1.

mijnspecialist.nl

De antwoorden van www.mijnspecialist.nl:

Uw vraag is nogal complex en zal door 2 specialisten worden beantwoord:

 1. Normaliter is het niet gevaarlijk je adem zo lang mogelijk in te houden. er is een duidelijke ademprikkel, die ontstaat doordat het koolzuurgas in het bloed oploopt bij niet ademen. Meestal is het zo, dat de verhoging van de koolzuurspiegel eerder aanleiding geeft tot een ademprikkel dan dat de verlaging van de zuurstof concentratie aanleiding geeft tot bewusteloosheid.
 2. Nee. Specifiek probleem is wel in het zwembad: daar kunnen mensen verdrinken doordat ze eerst heftig hyperventileren. De ademprikkel wordt dan zo lang uitgesteld, dat ze bewusteloos raken onder water en verdrinken. Boven water kunnen ze wel wegraken, maar als ze wegraken gaan ze weer ademen, en komen ze weer bij. Natuurlijk geen fraai gezicht.
 3. Een aantal punten waar je aan moet denken:
  1. Als iemand hyperventileert, kan dat primair zijn (is door jullie te behandelen ziektebeeld). Dat wil zeggen zonder duidelijke fysieke oorzaak. Het kan ook secundair zijn, dat wil zeggen op basis van een ziekte. Hierbij kan gedacht worden aan longembolie, hartafwijkingen etc. Het is dus van belang om dit soort problemen eerst uitgesloten te hebben voor je iemand gaat behandelen voor hyperventilatie. Dat kan alleen door een medicus.
  2. De categorie mensen met zware COPD (“chronische bronchitis, emfyseem, roken”) zal waarschijnlijk zijn adem niet goed in kunnen houden. Er is bij hen sprake van een te lage zuurstofspanning in het bloed door een verminderde gaswisseling in de longen. Ook is er sprake van een verhoogde koolzuurspanning, waardoor deze mensen al wat sneller moeten ademen. Ook mensen met hypoxemie (= laag zuurstof gehalte van het bloed) om andere redenen (bijvoorbeeld (aangeboren) hartafwijkingen), kunnen in de problemen komen als ze hun adem lang inhouden. Patiënten met ernstig longlijden en/of hartlijden zouden dus van de therapie moeten worden uitgesloten.

Benieuwd hoe HyperVen u kan helpen?

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies waaronder een Google-Analytics tracking cookie voor statische doeleinden.
Klik hier voor meer informatie