HyperVen bestellen

HyperVen bestellen
De HyperVen App

Op deze pagina kunt u HyperVen bestellen. HyperVen is het therapieprogramma ontwikkeld door Drs. Snitslaar voor het genezen van chronische hyperventilatie. Het programma kost € 80,00. U krijgt daarvoor toegang tot de HyperVen app voor 4 maanden therapie. In de meeste gevallen is 4 maanden voldoende om uw hyperventilatie symptomen en klachten onder controle te krijgen. In sommige gevallen zullen één of meer extra maanden nodig zijn. U kunt dan in het programma uw toegang verlengen voor € 20,00 per maand.

Wij kunnen uw voortgangsgrafiek in het programma analyseren

Neem voordat u gaat verlengen even contact op met de HyperVen organisatie. Wij kunnen uw voortgangsgrafiek in het programma analyseren. Samen met u gaan wij dan na hoe uw voortgang is geweest. Wij kunnen u helpen om te bepalen welke aanvullingen voor u belangrijk kunnen zijn om uw voortgang te versnellen. 

Als u het programma bestelt, geeft u daarmee toestemming dat HyperVen uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij hoort ook het medische feit dat u last heeft van chronische hyperventilatie. Lees onze privacy pagina voor meer informatie hierover.

Om direct naar het bestelformulier te gaan, klik u op deze knop:

HyperVen bestellen indien u een medische indicatie heeft

Als u een medische indicatie heeft op het gebied van hartklachten of een longaandoening, dient u eerst contact op te nemen met uw behandelend arts. Doe dit voordat u HyperVen gaat bestellen. Bespreek de therapie eerst en zorg dat uw behandelend arts op de hoogte is dat u deze therapie wilt gaan doen. En vraag uw arts dan om toestemming. Wij hebben eventueel ondersteunende informatie voor u die u kunt meenemen naar uw behandelend arts. Neem daarvoor contact op met de HyperVen organisatie via het contactformulier. Wij hebben documentatie die voor uw arts van belang is. Uw arts kan aan de hand van die documentatie zien dat het HyperVen programma medisch verantwoord en goed onderbouwd is.

De privacy is gewaarborgd

uw privacy is gewaarborgd
uw privacy is gewaarborgd

HyperVen vindt uw Privacy belangrijk. Wij houden zich daarom stringent aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. In dit kader werkt HyperVen met een Privacyreglement en een Cookie-verklaring. Als u het Privacyreglement en de Cookie-verklaring eerst wilt doorlezen, klikt u dan op deze link: Privacy

Uw gegevens laten verwijderen

U kunt uw gegevens van de app en onze gebruikersforums weer laten verwijderen als u dat wilt. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar [email protected] of het contactformulier op deze site invullen.

Opmerking: De adresgegevens die u invult bij het bestellen blijven 7 jaar bewaard. De reden daarvoor is dat HyperVen moet voldoen aan de wettelijke eis om financiële documenten – uw factuur – 7 jaar te bewaren.