Yoga en meditatie

yoga en meditatie

Yoga en meditatie zijn uitstekende manieren om stress te verminderen. Ze faciliteren zowel het losmaken als het verwerken (ontladen) van de stress. Veel mensen in de westerse wereld kijken met een argwanend oog kijken naar deze – vanuit het verre oosten naar ons toegekomen – methoden. Toch zijn yoga en meditatie ook hier in het westen aan talloze onderzoeken onderworpen. De heilzame effecten ervan zijn door veel westerse artsen en onderzoekers bevestigd.

Yoga

Yoga faciliteert het ontladen van de stress
Yoga faciliteert het ontladen van de stress

Yoga onderscheidt zich in twee hoofdstromen. Er is de fysieke en mentale yoga. De mentale yoga kom in het stuk over meditatie verder aan bod. In de fysieke yoga tracht men door het aannemen van verschillende lichamelijke houdingen de geest tot diepgaande rust te brengen. Die houdingen ondersteunen ook de neurale paden. Dat zijn de verbindingspaden die tussen de zenuwcellen en zenuwcentra in ons zenuwstelsel liggen. Door deze rust en stimulatie van de neurale paden, komt het ontstressingsmechanisme op gang. Dit faciliteert het ontladen van de stress.

Yoga is een goede methode is om stress te verminderen. Toch moet men – vooral als men last heeft van chronische hyperventilatie – oppassen met een aantal van de ademhalingsoefeningen van de yoga. Dit betreft met name ademhalingsoefeningen waarbij snel in en uitgeademd wordt. Wij adviseren om deze oefeningen niet te doen als u last heeft van chronische hyperventilatie.

Meditatie

Meditatie is een mentale vorm van yoga. Er zijn heel veel soorten meditatie. Men tracht hierbij op verschillende manieren een zo hoog mogelijk mentaal rustniveau in het zenuwstelsel te krijgen. Dit extreem hoge rustniveau tijdens de meditatie, activeert het ontstressingsmechanisme van het zenuwstelsel in hoge mate. Na de meditatie wordt die stress dan langzaam verwerkt in de dagelijkse bezigheden. En natuurlijk ook tijdens de slaap in de vorm van dromen.

Transcendente meditatie

Transcendente meditatie verdient speciale aandacht, vanwege een aantal redenen:

  1. Tijdens deze meditatievorm is het mentale rustniveau ongekend hoog. Dit heeft een groot positief effect op het natuurlijke ontstressingsmechanisme van het zenuwstelsel.
  2. Deze meditatievorm leert de beoefenaar een argeloze houding aan te nemen ten aanzien van de in het onderbewustzijn aanwezige stress en het loskomen daarvan. 
  3. Transcendente meditatie opent nieuwe paden naar het onderbewustzijn. Dit maakt ook de diepgewortelde stress los. 

Transcendente meditatie werkt met een mantra (een klank zonder betekenis). Deze klank herhaalt men in gedachten rustig en ongedwongen. Als men dit op de juiste manier doet – en dat kan men alleen leren van een echte meditatieleraar – dan gaat de geest transcenderen. Wat er gebeurt is dat de geest paden gaat openen naar het onderbewustzijn. Het bewustzijn verruimt zich hierdoor. Het onderbewustzijn wordt kleiner. 

De nieuwe geopende neurale paden maken de stress die in het onderbewustzijn ligt opgeslagen bewust. Omdat men de transcendente meditatie gedoseerd doet ( 2 x 20 minuten per dag), is de hoeveelheid stress die wordt losgemaakt door dit proces hanteerbaar. Doordat het transcenderen het onderbewustzijn opent, kan hierdoor ook oudere – en zich in het zenuwstelsel vastgezette – stress zich gaan losmaken.

Voor deze vorm van meditatie hoeft u geen speciale houdingen aan te nemen. U kunt dit doen, zittend op een gewone stoel of bank. 

Waas van mystiek

Helaas hangt er om de transcendente meditatie een waas van mystiek. Dat komt omdat deze techniek vanuit het oude India naar het westen is gebracht door de Indiase yogi (= leraar) Maharishi Mahesh Yogi. Door die mystieke inkleding keren veel mensen in het westen zich af. Toch is dat erg jammer, want de meditatietechniek werkt. Het is een sneltrein voor het verminderen van stress. Er is overigens veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze vorm van meditatie. Daarbij laat zich vooral het hoge rustniveau gemakkelijk aantonen.

Als u meer informatie wilt over Transcendente Meditatie (TM), bezoekt u dan de website op nl.tm.org. Wij adviseren om de TM techniek te leren en de mystieke waas die eromheen hangt maar voor lief te nemen.