De HyperVen organisatie: wie zijn wij?

Sanne en Rob van HyperVen
Sanne en Rob van HyperVen

HyperVen is een handelsnaam van het softwarebedrijf eStar en is eigendom van Rob Gravesteijn. De HyperVen organisatie bestaat verder uit Sanne Begieneman-Bolks. Sanne doet als vrijwilliger veel aan e-mail beantwoording. Zij doet ook het beantwoorden van vragen die gesteld worden op het HyperVen gebruikers forum. Zowel Rob als Sanne zijn beide ervaringsdeskundige op het gebied van de chronische hyperventilatie.

Rob heeft samen met Nederlandse neuroloog Drs. B. Snitslaar het HyperVen programma ontwikkeld. Het programma is een ondersteuning op de HyperVen therapie. Hierdoor is deze therapie – voor het blijvend genezen hyperventilatie – voor iedereen toegankelijk geworden. Hoewel Drs. Snitslaar inmiddels al gepensioneerd is, blijft hij wel beschikbaar op de achtergrond om eventuele medische ondersteuning te bieden.

Hyperventilatie coach

Nicole Smit
hyperventilatie coach

Naast de ondersteuning die Rob en Sanne bieden aan mensen die de HyperVen therapie doen, werkt HyperVen nauw samen met Nicole Smit. Nicole is een hyperventilatie coach die verdergaande ondersteuning op afstand biedt via Skype. Deze ondersteuning kan bestaan uit extra ademhalings- en ontspanningsoefeningen, naast het reguliere programma.

Tevens kijkt Nicole naar de manier van ademhalen. Zij helpt u om de hoge borstademhaling (ook wel genoemd thoracale ademhaling) te vervangen door een buik-flankademhaling (ook wel genoemd abdominale ademhaling).

Meer informatie over Nicole en de daaraan verbonden kosten voor deze extra ondersteuning kunt u vinden op hyperventilatiecoach.nl/coaching/hyperven