Het ademcentrum

het ademcentrum in de hersenen

Het ademcentrum in de hersenen regelt onze ademhaling. Het activeert daarvoor de ademhalingsspieren in de borst en buik. Hoe vaak dat gebeurt (de ademhalingsfrequentie), wordt bepaald door de zuurgraad van het bloed. De zuurgraad wordt gemeten door zogenaamde kooldioxide (CO2) receptoren in de hersenen. De zuurgraad stijgt en daalt daardoor mee met de hoeveelheid kooldioxide in het bloed. CO2 is een afvalproduct van de verbrandingsprocessen in onze organen en spieren. Het bloed neemt een gedeelte ervan op. De rest ademen we uit.

Het kooldioxide niveau stijgt en daalt

Bij verhoogde activiteit van het lichaam – zoals sporten – verbranden de spieren meer. Daardoor komt er meer CO2 in het bloed. De zuurgraad stijgt. Hierdoor wordt het ademhalingscentrum actiever. We gaan dan sneller ademhalen. Dat is op zo’n moment ook nodig, omdat de extra verbranding meer zuurstof vraagt. Zijn we in rust, dan verbranden we minder. De hoeveelheid CO2 in het bloed daalt. Hierdoor daalt de zuurgraad. Het ademcentrum reageert door in een lager tempo de ademhaling aan te sturen.

Het ademcentrum en chronische hyperventilatie

Het ademhalingscentrum kan gewend raken aan een lagere zuurgraad dan gemiddeld. Als gevolg hiervan gaat het de ademfrequentie structureel verhogen. De trigger om in te ademen komt bij iedere ademhaling iets te snel. We halen dan meer adem dan fysiologisch gezien eigenlijk nodig is. Dit noemt men chronische hyperventilatie.

Andersom werkt het ook. Het ademcentrum kan gewend worden aan een hogere zuurgraad dan gemiddeld. In dat geval gaat het de ademfrequentie structureel verlagen. De trigger om in te ademen komt bij iedere inademing dan weer later. Het is dus mogelijk om de ademfrequentie structureel te wijzigen. Als we het ademcentrum kunnen laten wennen aan een hogere zuurgraad, kunnen we chronische hyperventilatie dus genezen.

Men noemt dit ook wel het verhogen van de tolerantie van het ademcentrum voor kooldioxide stijgingen. En dat is dan ook de beste methode om chronische hyperventilatie te genezen. Omdat het bij de bron wordt aangepakt. Zie voor een uitgebreide uitleg hierover de artikelen over hyperventilatie genezen en de HyperVen therapie.