Het ademcentrum

het ademcentrum in de hersenen
het ademcentrum in de hersenen

Het ademcentrum in de hersenen regelt onze ademhaling. Het activeert daarvoor de ademhalingsspieren in de borst en buik. Hoe vaak dat gebeurt (de ademhalingsfrequentie), wordt bepaald door de zuurgraad van het bloed. De zuurgraad wordt gemeten door zogenaamde kooldioxide (CO2) receptoren in de hersenen. De zuurgraad stijgt en daalt daardoor mee met de hoeveelheid kooldioxide in het bloed. CO2 is een afvalproduct van de verbrandingsprocessen in onze organen en spieren. Het bloed neemt een gedeelte ervan op. De rest ademen we uit.

Het kooldioxide niveau stijgt en daalt

Bij verhoogde activiteit van het lichaam – zoals sporten – verbranden de spieren meer. Daardoor komt er meer CO2 in het bloed. De zuurgraad stijgt. Hierdoor wordt het ademhalingscentrum actiever. We gaan dan sneller ademhalen. Dat is op zo’n moment ook nodig, omdat de extra verbranding meer zuurstof vraagt. Zijn we in rust, dan verbranden we minder. De hoeveelheid CO2 in het bloed daalt. Hierdoor daalt de zuurgraad. Het ademcentrum reageert door in een lager tempo de ademhaling aan te sturen.

Het ademcentrum en chronische hyperventilatie

Het ademhalingscentrum kan gewend raken aan een te lage zuurgraad (zie het artikel over chronische hyperventilatie). Als gevolg hiervan gaat het de ademfrequentie verhogen. De trigger om in te ademen komt dan te snel. Andersom werkt het ook. Als het ademcentrum kan gewend raken aan een hoge zuurgraad. En dan gaat het de ademfrequentie verlagen. De trigger om in te ademen komt dan weer later. Dit toont aan dat het verhogen van de tolerantie van het ademcentrum voor kooldioxide stijgingen, dus een manier is om chronische hyperventilatie te genezen. Zie 
hiervoor ook de artikelen over hyperventilatie genezen en de HyperVen therapie.