HyperVen disclaimer

HyperVen disclaimer
HyperVen disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. HyperVen kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling, Ook niet de behandeling van chronische hyperventilatie. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts. Maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.

Raadpleeg eerst uw arts!

Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. Raadpleeg eerst een gerenommeerde arts voordat u enige vorm van informatie van deze website toepast op medisch gebied. De makers van deze site nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enig vorm van schade die voort kan vloeien of voort vloeit uit het gebruik van gepubliceerde informatie op de website. Foute of onjuiste gegevens op de website zijn niet voor rekening van de makers van de site of de opstellers van de tekst.

Persoonsgegevens

HyperVen zal altijd de anonimiteit van haar gebruikers respecteren en beschermen. HyperVen legt informatie op beveiligde wijze vast. Voorbeelden van deze informatie zijn:

  • namen
  • e-mailadressen
  • andere contactinformatie
  • persoonlijke gegevens
  • medische gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door onze bezoekers

De informatie zal nooit aan derden worden aangeboden.

English disclaimer translation

HyperVen pledges always to respect the privacy and anonymity of its users, including survey participants. We do not use cookies. We do not require users to register at our site. The information (the names, email addresses or any other contact information, personal or medical data) provided to us voluntarily by our visitors in their communications with us is securely stored and not shared with any third party. HyperVen is committed to working with the Internet community in cultivating and maintaining trust between all its members.

Always consult a physician first!

The content provided by HyperVen is for informational purposes only and is in no way intended to be a substitute for medical consultation with a qualified professional. HyperVen encourages Internet users to be careful when using medical information. If you are unsure about your medical condition, consult a physician. Although we carefully review our content, HyperVen cannot guarantee nor take responsibility for the medical accuracy of documents we publish. Nor can HyperVen assume any liability for the content of web sites linked to our site.