[email protected]

Oorzaken

Vragen?

Waardoor wordt hyperventilatie eigenlijk veroorzaakt?

Over de oorzaken van het hyperventilatiesyndroom is veel geschreven en nog weinig definitief duidelijk. Als niet-psychische oorzaak worden wel genoemd astma, pijn, longontsteking, bloedarmoede, borstkas- of hartklachten, koorts, lang spreken, hoogte, suikerziekte, nier- en leveraandoeningen, verhoogd progesterongehalte, ziekte van Pfeiffer, virusinfecties, etc. Maar meestal echter ontstaat hyperventilatie ten gevolge van de psychosociale stress waaronder mensen leven en wordt zodoende als psychosomatisch bestempeld.

Hyperventilatie – hoe begint het? Wat zijn de oorzaken?

Aan de eerste duidelijke aanval gaat vaak een langere periode vooraf van psychosociale stress, angst, ongerustheid of depressie. Frustraties, woede of verdriet van bijvoorbeeld sterfgeval, scheiding, ontslag, werkloosheid, verhuizing, oorlog, puberteit worden onvoldoende geuit. Het is waarschijnlijk dat ook nog andere factoren aan het syndroom van chronische hyperventilatie bijdragen. Zo kan het veel inhalerend roken van sigaretten op zich beschouwd worden als een vorm van hyperventileren en het kan zich ontwikkelen tot het syndroom van chronische hyperventilatie met alles erop en eraan. Ook bij zgn. cafeïsme (overmatig cafeïne gebruik) blijken de klachten en symptomen exact hetzelfde. Cafeïne in koffie, cola, thee, chocolademelk (theobromie) maar ook aspirine, nicotine en amfetaminen zetten, zeker bij overmatig gebruik, het ademcentrum aan tot verhoogde activiteit.

In alle genoemde situaties ademt de patiënt meer dan eigenlijk nodig is. Hierdoor worden de CO2-buffers van het lichaam opgebruikt. Zie hyperventilatie

Klaar om HyperVen te gebruiken?

Het mentale profiel van mensen met chronische hyperventilatie

Mensen die hyperventileren zijn gewoonlijk innerlijk onzeker, houden wat krampachtig de schijn van flinkheid en zelfstandigheid op, zijn bang een zwakke, kinderachtige indruk te maken en stellen vaak hoge eisen aan zichzelf. Meestal vertonen ze een overmatige plichtsbetrachting, perfectionisme. Onder omstandigheden van psychosociale stress blijven ze (te) lang doorgaan ‘alsof er niets aan de hand is’, soms zelfs tot ze er bij neervallen. Ze hebben de voortdurende neiging hun gevoelens en uitingen van frustratie te beheersen of te verdringen. Ook eenzaamheid brengt een verhoogd risico op hyperventilatie met zich mee.

Benieuwd hoe HyperVen u kan helpen?

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies waaronder een Google-Analytics tracking cookie voor statische doeleinden.
Klik hier voor meer informatie