Meditatie en yoga versus stress

Meditatie en yoga versus stress
Meditatie en yoga versus stress

De meeste mensen weten al dat ontspanning goed is tegen stress. Meditatie en yoga zijn ook daadwerkelijk bewezen dat ze een positieve invloed hebben op het kwijtraken van stress. Omdat hyperventilatie vaak samengaat met stress, is het ook voor deze doelgroep aan te raden.

MBI

Mind-body interventions (MBI’s) gaan uit van het idee dat de geest invloed kan hebben op het lichaam. MBI’s worden vaak aangeprezen als middelen om stress te verminderen. Helaas is er nog weinig bekend over hun effecten op biologische mechanismen die betrokken zijn bij stressreacties.

Het huidige onderzoek brengt daarom achttien bestaande studies samen. Deze zijn uitgevoerd over een periode van elf jaar. En omvatten zo in totaal 846 deelnemers. De resultaten tonen een patroon van moleculaire veranderingen in het lichaam. Deze veranderingen treden op als gevolg van het beoefenen van MBI’s als yoga en mindfulness.

Genexpressie

De wetenschappers keken specifiek naar de invloed van MBIs op de genexpressie. Genen die eiwitten produceren en zo de biologische samenstelling van het lichaam en het immuunsysteem beïnvloeden. Wanneer je stress ervaart, activeert je sympathische zenuwstelsel. Dat is ook verantwoordelijk is voor de vlucht-, vecht-, of verstarreactie. Ook wel de beroemde ‘fight, flight, freeze response’ genoemd. Dit stimuleert de productie van een molecuul genaamd ‘nuclear factor kappa B’ (NF-kB). Door dit molecuul stijgt de productie van cytokines, een bepaald soort eiwitten.

Cytokines

Cytokines veroorzaken ontstekingen op het celniveau. Dat is handig voor kortstondige stressreacties omdat dit het immuunsysteem versterkt. Maar op de langere termijn leidt het tot hogere risico’s op bijvoorbeeld kanker. En op psychiatrische problemen als depressie. In onze huidige maatschappij, waarin stress veel en vaak langdurig voorkomt, zijn dat serieuze risico’s.

Volgens de studie vertonen mensen die MBIs beoefenen het tegenovergestelde effect. Namelijk een lagere productie van NF-kB en cytokines. Dit vermindert het risico op ontstekingsgerelateerde aandoeningen.

Ivana Buric, die promotieonderzoek doet bij zowel Coventry University als de Radboud Universiteit, legt het als volgt uit. ‘Onze resultaten laten zien dat yoga en mindfulness tegenovergestelde effecten op de genexpressie hebben als stress of angst. Er is meer onderzoek nodig om die effecten volledig te begrijpen. Zo zijn we benieuwd naar de rol van ander gezond gedrag, zoals sporten of een gezond dieet, op de moleculaire verschillen die we vinden. Desalniettemin is dit een belangrijke bevinding om met toekomstig onderzoek naar steeds populairdere MBI’s als yoga op voort te bouwen.’

Hyperventilatie

Voor mensen met chronische hyperventilatie geldt dat yoga, mindfulness en andere ontspanningsoefeningen erg goed zijn. Het geeft het lichaam ontspanning, wat eigenlijk iedereen zo nodig heeft.