Mijn ervaring met HyperVen

werken aan het herstel van geestelijke stabiliteit en weerbaarheid

Dit is een goede gelegenheid op de HyperVen therapie feedback te geven. En ook op de site en de forums. Eind 2004 ben ik bijna ten onder gegaan aan, en in ieder geval gevangen geraakt in, een spiraal van depressieve klachten, angstaanvallen en hyperventilatie met de daarbij behorende fysieke klachten. Via de site raakte ik op de hoogte van de HyperVen therapie. Ik heb mij verdiept in de artikelen van Drs. Snitslaar en heb de informatie op de verschillende forums uitgebreid geraadpleegd. Ik probeerde verbanden te leggen met informatie uit andere bronnen. Daarnaast ging ik dagelijks de discussies en ervaringen van anderen via het forum volgen.

Ik vond het zwaar en het vergde veel discipline en doorzettingsvermogen

Alle informatie probeerde ik met gezond verstand te benaderen en tot mij te nemen. Vervolgens ben ik vanaf maart 2005 zelf met het programma gaan HyperVennen. Ik vond het zwaar en het vergde veel discipline en doorzettingsvermogen. Ik heb het ruim vier maanden intensief gedaan. Dat wil zeggen consequent, twee maal daags. Mijn begin score was circa 90 seconden gemiddeld. Na ruim vier maanden vlakte ik uit op ongeveer gemiddeld 140 seconden.

In de loop van vier maanden ging ik me geleidelijk fysiek beter voelen

In de loop van die vier maanden ging ik me geleidelijk, maar uiteraard met ups en downs, fysiek beter voelen. Zodanig, dat er ruimte ontstond om te werken aan het herstel van geestelijke stabiliteit en weerbaarheid. In die fase heb ik nog wel circa 2 maanden HyperVen opgepakt, maar minder intensief. Dat wil zeggen: 1 keer per dag, omdat ik nog aanliep tegen fysieke restverschijnselen van hyperventilatie. Mijn score ging nog iets omhoog naar circa 150 seconden en daar is het definitief uitgevlakt.

Ik functioneer privé en in mijn werk weer als voorheen

Ik beschouw mezelf nu als genezen. De HyperVen therapie, de site en de forums hebben daar een essentiële en onmisbare rol in gespeeld. De forums waren voor mij een onmisbare bron van informatie en inspiratie. Verder vond ik er geruststelling en soms ook troost. Ik functioneer privé en in mijn werk weer als voorheen, met dien verstande dat ik natuurlijk lessen heb getrokken uit hetgeen mij is overkomen. 

Ik vind de prijs van HyperVen therapie zonder meer redelijk. 

De site vind ik overzichtelijk en zeer informatief. Het Hyperven Programma is uitermate gebruiksvriendelijk. De prijs is zodanig dat het programma volgens mij voor een brede groep toegankelijk is. In ieder geval vind ik de prijs, gelet op de support die bij de HyperVen therapie wordt gegeven zonder meer redelijk. 

Jullie aanpak en voorlichting is duidelijk

Ten slotte, ik heb bewondering voor de betrokkenheid en inzet van de mensen van HyperVen. Ik heb veel profijt gehad van jullie deskundigheid en professionaliteit. Jullie aanpak en voorlichting is duidelijk, maar met gepaste nuanceringen en – waar nodig – terughoudendheid. Ook dat wekte vertrouwen. Ik hoop werkelijk dat jullie er in slagen om jullie doelstellingen verder te realiseren en dat jullie daarin zullen volharden.

Met vriendelijke groeten,
Ronald